Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam - sửa đổi bổ sung 2014

Share
  avatar
  phamtuananh9x
  Admin
  Admin
  Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
  Đến từ Đến từ : Hà Nội

  default Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam - sửa đổi bổ sung 2014

  Bài gửi by phamtuananh9x on 31/12/2013, 15:06

  Toàn văn Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam năm 2011, được sửa đổi bổ sung một số điều 2014.

  TRUNG TÂM THÔNG TIN
  NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM
  ***
  CÂU LẠC BỘ
  TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH VIỆT NAM 
   
   
   
   
   
  ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ
  TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH VIỆT NAM
   
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam là tổ chức hoạt động xã hội trực thuộc Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (VVIRC) của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ Đoàn Thanh niên, trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  Trải qua các thời kỳ với những tên gọi khác nhau, Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam đã có những hoạt động khuyến khích và tổ chức cho thanh niên hành động vì cộng đồng nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và đoàn kết cho thế hệ trẻ. 
  Bước vào thời kỳ mới, câu lạc bộ tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết, tinh thần tự nguyện cũng như sức trẻ, đoàn kết mọi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước yêu thích công tác tình nguyện cùng phấn đấu cho mục tiêu góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, một cộng đồng phát triển bền vững tại Việt Nam.
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên, hoạt động xã hội và các tổ chức khác trên cả nước cũng như quốc tế.
  Chương I: 
  TÊN CÂU LẠC BỘ, 
  MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  VÀ TẦM NHÌN CỦA CÂU LẠC BỘ
   
  Điều 1: Tên câu lạc bộ
  1. Tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ Tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam.
  2. Tên tiếng Anh: Vietnam Volunteer Hoabinhxanh Club.
  3. Tên viết tắt: VVHC
  4. Ngày thành lập: 24/01/2007.
  5. Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam có biểu trưng mang ý nghĩa đoàn kết, chung tay vì hòa bình và một cộng đồng phát triển lành mạnh - bền vững.


  6. Bài ca và nghi thức của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam theo nghi thức của Đoàn thanh niên. Ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác, nhạc và lời Hoàng Hà.
  7. Ngày truyền thống của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam là ngày 24 tháng 01.
  8. Hòa Bình Xanh Việt Nam có đồng phục riêng, màu xanh tình nguyện, có in logo của câu lạc bộ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và VVIRC.
  Điều 2. Mục tiêu
  Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, học sinh – sinh viên nghèo… . Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  Khuyến khích và tổ chức các hoạt động, sân chơi cho thanh niên, định hướng thanh niên hành động vì một cộng đồng phát triển bền vững tại Việt Nam… .
  Điều 3. Chức năng
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam có chức năng đoàn kết, tập hợp thanh niên yêu thích hoạt động xã hội đến với những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Hướng dẫn và tạo điều kiện để thành viên được tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển bền vững.
  Điều 4. Nhiệm vụ
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh có nhiệm vụ:
  1. Khuyến khích và tổ chức cho thanh niên tham gia tích cực vào công tác xã hội và các hoạt động hướng thiện.
  2. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, học sinh – sinh viên nghèo… .
  3. Giúp những người có HIV, những người đã qua phục hồi nhân phẩm hòa nhập, tái hòa nhập cộng đồng.
  4. Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  5. Tham gia các công tác giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường và xã hội.
  6. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên, thanh niên và các đơn vị tập thể của câu lạc bộ.
  7. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên, hoạt động xã hội trong nước và quốc tế vì hoà bình và phát triển cộng đồng.
  8. Thường xuyên chăm lo xây dựng câu lạc bộ, nối rộng vòng tay đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng công tác xã hội cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  Điều 5. Tầm nhìn
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam hướng tới xây dựng, phát triển, cùng hành động thành một tổ chức tình nguyện vững mạnh, chuyên nghiệp. Cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khuyến khích và tổ chức cho thanh niên hoạt động xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng tại Việt Nam.
  Chương II
  THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ
   
  Điều 6: Thành viên câu lạc bộ
  1. Thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam là công dân Việt Nam từ 16 đến 40 tuổi tán thành Điều lệ, tự nguyện gia nhập câu lạc bộ. Không có tư tưởng chống phá, vi phạm Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được xét công nhận là thành viên theo quy định tuyển chọn. 
  2. Công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam có xác nhận của đại sứ quán, cơ quan đang học tập và làm việc cũng như chính quyền địa phương nơi cư trú.
  3. Năng động, nhiệt huyết, trung thực, chân thành trong hoạt động tình nguyện.
  4. Không có tư tưởng phân biệt màu da, dân tộc, địa vị xã hội… .
  5. Không có tư tưởng tình nguyện theo phong trào... .
  Điều 7. Nhiệm vụ của thành viên
  1. Chung tay cùng tập thể câu lạc bộ xây dựng câu lạc bộ phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững tại Việt Nam.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Nội quy, Quy chế làm việc và các quy định khác của câu lạc bộ cũng như Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Tham gia đầy đủ các hoạt động của câu lạc bộ với tinh thần xây dựng, đoàn kết, gắn bó và nhiệt huyết.
  4. Tích cực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
  5. Giúp đỡ và giới thiệu thanh niên gia nhập câu lạc bộ, gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  Điều 8. Quyền lợi của thành viên
  1. Giới thiệu đại biểu của mình vào các ban lãnh đạo của câu lạc bộ.
  2. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của câu lạc bộ.
  3. Tham gia vào các hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ.
  4. Tham gia các khóa đào tạo kĩ năng tình nguyện, kỹ năng sống, kỹ năng học tập hoặc các lĩnh vực liên quan do câu lạc bộ hoặc các trung tâm đào tạo tổ chức.
  5. Ưu tiên tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tình nguyện.
  6. Giao lưu học hỏi với bạn bè trong nước và Quốc tế.
  7. Nhận được những suất học bổng có giá trị.
  8. Được khen thưởng khi hoạt động tốt.
  9. Được giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống, học tập, công việc.
  10. Được xem xét đề bạt vào các vị trí chủ chốt của câu lạc bộ khi có năng lực và hoạt động tốt.
  11. Đề nghị câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và trước công luận.
  12. Được ra khỏi câu lạc bộ khi hết thời hạn đăng ký sinh hoạt, hoạt động trong câu lạc bộ.
  Điều 9. Cộng tác viên câu lạc bộ
  1. Cộng tác viên của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi và trên 40 tuổi hoặc người trong độ tuổi quy định mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh – thành phố câu lạc bộ không có đơn vị quản lý, điều hành (cấp câu lạc bộ tại các tỉnh, thành) tán thành Điều lệ, tự nguyện gia nhập câu lạc bộ, không có tư tưởng chống phá, vi phạm Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Năng động, nhiệt huyết, trung thực, chân thành trong hoạt động tình nguyện.
  3. Không có tư tưởng phân biệt màu da, dân tộc, địa vị xã hội… .
  4. Không có tư tưởng tình nguyện theo phong trào... .
  Điều 10. Nhiệm vụ của cộng tác viên
  1. Phối hợp cùng câu lạc bộ trong các hoạt động tình nguyện, thông tin, truyền thông cũng như các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững tại Việt Nam.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Nội quy, Quy chế làm việc trong hoạt động của câu lạc bộ cũng như Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Thực hiện đầy đủ các hoạt động do câu lạc bộ giao phó với tình thần xây dựng, đoàn kết, gắn bó và nhiệt huyết.
  4. Tích cực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
  5. Giúp đỡ và giới thiệu thanh niên gia nhập câu lạc bộ, gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  Điều 11. Quyền lợi của cộng tác viên
  1. Đề xuất, thảo luận và giám sát công việc của câu lạc bộ.
  2. Tham gia vào các hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ.
  3. Tham gia các khóa đào tạo kĩ năng tình nguyện do câu lạc bộ tổ chức.
  4. Tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tình nguyện.
  5. Giao lưu học hỏi với bạn bè trong nước và Quốc tế.
  6. Được khen thưởng khi hoạt động tốt.
  7. Được giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống, học tập, công việc.
  8. Được ra khỏi câu lạc bộ khi hết thời hạn đăng ký cộng tác viên câu lạc bộ.
  Điều 12. Công nhận thành viên danh dự
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam công nhận các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hoá, văn nghệ; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho câu lạc bộ và các hoạt động của câu lạc bộ là tình nguyện viên danh dự.
  Chương III
  NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ
   
  Điều 13. Nguyên tắc hoạt động
  1. Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc:
  - Tự nguyện, tự quản.
  - Đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.
  - Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
  - Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam VVIRC, cũng như các bộ phận khác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các câu lạc bộ tại các tỉnh, thành phố hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban quản trị câu lạc bộ, của Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, các bộ phận khác của Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phối hợp hoạt động với tỉnh Đoàn - thành Đoàn cũng như các tổ chức Đoàn cơ sở, các tổ chức kinh tế, xã hội khác.
  2. Nguyên tắc thực hiện trong hoạt động:
  - Các hoạt động của câu lạc bộ phải đảm bảo được thực thi trên tinh thần thống nhất, tập trung cao của tập thể câu lạc bộ. Đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho thành viên câu lạc bộ.
  - Chỉ đạo của các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải đảm bảo đúng, chuẩn xác và đơn vị, cá nhân được chỉ đạo phải thực hiện nghiêm túc.  
  - Các chương trình hoạt động được tổ chức phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của câu lạc bộ để mọi người cùng được biết.
  - Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài câu lạc bộ không được phép dùng danh nghĩa câu lạc bộ để tổ chức, thực hiện các hoạt động khi chưa nhận được sự đồng ý, cho phép, ủy quyền của các cấp quản lý có thẩm quyền trong câu lạc bộ.
  3. Các hoạt động liên quan đến thủ tục, văn bản, tiếp nhận ủng hộ đều phải tuân thủ đúng quy định của câu lạc bộ; thực hiện đúng thủ tục hiện hành của câu lạc bộ; đảm bảo quyền lợi cho thành viên, câu lạc bộ và các bên liên quan.
  Điều 14. Tổ chức của câu lạc bộ
  Câu lạc bộ Tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam được tổ chức:
  1. Ban Quản trị toàn quốc là bộ phận cao nhất của câu lạc bộ có 10 thành viên bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng các ban chuyên môn và Phó các ban chuyên môn.
  Câu lạc bộ có các ban chuyên môn bao gồm: Ban Hoạt động, Ban Đối nội, Ban Đối ngoại, Ban Truyền thông & Quan hệ công chúng. Nhân sự của các ban chuyên môn bao gồm: Trưởng ban, Phó ban và 2 điều hành viên.
  2. Ban quản lý điều hành tại các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương có 10 thành viên bao gồm: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng các phòng chuyên môn và Phó các phòng chuyên môn.
  Đơn vị các tỉnh – thành phố có các phòng chuyên môn bao gồm: Phòng Hoạt động, Phòng Đối nội, Phòng Đối ngoại, Phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng. Nhân sự của các phòng chuyên môn bao gồm: Trưởng phòng, Phó phòng và các thành viên thuộc biên chế phòng.
  3. Quan hệ giữa ban quản lý các cấp thực hiện theo nguyên tắc cấp trên thống nhất chủ trương, chương trình hành động và hướng dẫn ban quản lý cấp dưới thực hiện; Ban quản lý cấp dưới xây dựng chương trình phù hợp với chủ trương chung và báo cáo thường xuyên với ban quản lý cấp trên.
  4. Sơ đồ cơ cấu câu lạc bộ.
   
  Điều 15. Nhiệm vụ quyền hạn các bộ phận trong câu lạc bộ
  1. Ban Quản trị là bộ phận cao nhất của câu lạc bộ quyết định các vấn đề đường lối phát triển, các chính sách đối nội, đối ngoại, hoạt động… . Bộ phận duy nhất được phép soạn thảo, sửa đổi Điều lệ, Nội quy, Quy chế câu lạc bộ. Phê duyệt các chương trình, dự án của câu lạc bộ trước khi được phép tiến hành.
  2. Ban Hoạt động là bộ phận chuyên môn về hoạt động cao nhất của câu lạc bộ với công tác quản lý, giáo dục, đào tạo thành viên, tổ chức hoạt động.
  3. Ban Đối nội là bộ phận chuyên môn về đối nội cao nhất của câu lạc bộ với công tác quản lý, tài chính, hậu cần, chăm lo thành viên.
  4. Ban Đối ngoại là bộ phận chuyên môn đối ngoại cao nhất của câu lạc bộ với công tác quản lý, liên hệ, ngoại giao, đàm phán… và thuộc Ban quản trị.
  5. Ban Truyền thông & Quan hệ công chúng là bộ phận chuyên môn truyền thông cao nhất của câu lạc bộ với công tác quản lý, thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tin bài… và thuộc Ban Quản trị.
  6. Ban Quản lý điều hành là bộ phận quản lý cao nhất tại các tỉnh với công tác quản lý, điều hành hoạt động; đề xuất đường lối phát triển; xét duyệt và tiếp nhận thành viên. Phê duyệt các chương trình, dự án của câu lạc bộ tại tỉnh và báo cáo Ban Hoạt động trước khi được phép tiến hành. Giúp đỡ và tạo điều kiện để thành viên rèn luyện, cống hiến cho hoạt động xã hội. Ban Quản lý điều hành thuộc Ban Quản trị và các Ban chuyên môn.
  7. Phòng Hoạt động là bộ phận chuyên môn hoạt động cao nhất tại tỉnh với công tác tiếp nhận hồ sơ, quản lý, đào tạo thành viên, tổ chức hoạt động… và thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý điều hành, quản lý gián tiếp của Ban Hoạt động.  
  8. Phòng Đối nội là bộ phận chuyên môn đối nội cao nhất tại tỉnh với công tác tài chính, hậu cần, chăm lo thành viên… và thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý điều hành, quản lý gián tiếp của Ban Đối nội.
  9. Phòng Đối ngoại là bộ phận chuyên môn đối ngoại cao nhất tại tỉnh với công tác liên hệ, ngoại giao, đàm phán… và thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý điều hành, quản lý gián tiếp của Ban Đối ngoại.
  10. Phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng là bộ phận chuyên môn truyền thông cao nhất tại tỉnh với công tác, thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tin bài… và thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý điều hành, quản lý gián tiếp của Ban Truyền thông & Quan hệ công chúng.
  Điều 16. Họp, sinh hoạt và đại hội
  1. Đại hội cấp câu lạc bộ 2 năm họp một lần.
  2. Đại hội Ban Quản trị và cấp Ban Quản lý điều hành mỗi năm họp một lần.
  3. Các kỳ họp thường xuyên của Ban Quản trị và Ban Quản lý điều hành là 1 tháng một lần.
  4. Ban Quản trị họp trước Ban Quản lý điều hành ít nhất là 1 tuần. Ngoài ra trong các trường hợp khẩn cấp các đơn vị sẽ triệu tập họp nhanh. 
  5. Các buổi sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ ít nhất 2 tuần một lần.
  Điều 17. Nhiệm vụ của đại hội các cấp
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết của các phòng, ban.
  2. Quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động mới.
  3. Thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).
  Điều 18. Công tác kiểm tra của câu lạc bộ
  1. Ban kiểm tra của câu lạc bộ được thành lập ở Ban Quản trị và các tỉnh – thành phố, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Phó Chủ tịch phụ trách. 
  2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra:
  - Tham mưu cho các cấp của câu lạc bộ kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nội quy, Quy chế của câu lạc bộ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên, thanh niên.
  - Kiểm tra công tác quỹ, tài chính và việc sử dụng tài chính của ban điều hành cùng cấp.
  Chương IV
  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
   
  Điều 19. Khen thưởng
  1. Cá nhân và tổ chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của câu lạc bộ thì được câu lạc bộ khen thưởng.
  2. Các hình thức khen thưởng của câu lạc bộ do Ban Quản trị quy định.
  3. Ban Quản trị và Ban Quản lý điều hành lập ra các giải thưởng để tuyên dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích.
  Điều 20. Kỷ luật
  Cá nhân và tổ chức vi phạm Điều lệ, Nội quy, Quy chế câu lạc bộ thì tuỳ mức độ sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức vụ trong ban quản lý, thôi công nhận là thành viên.
  Điều 21. Nguồn tài chính của câu lạc bộ
  Nguồn tài chính của câu lạc bộ bao gồm:
  1. Quỹ câu lạc bộ do tình nguyện viên đóng góp.
  2. Nguồn thu từ các chương trình, dự án về kinh tế - xã hội mà câu lạc bộ tham gia thực hiện.
  3. Ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
  Điều 22. Các khoản chi của câu lạc bộ
  1. Chi cho các hoạt động của câu lạc bộ.
  2. Khen thưởng.
  3. Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình phúc lợi của câu lạc bộ, mua sắm phương tiện làm việc.
  Điều 23. Các khoản quỹ của câu lạc bộ
  Câu lạc bộ gồm có quỹ “Áo xanh” giúp đỡ tình nguyện viên câu lạc bộ gặp khó khăn trong học tập, đời sống. Quỹ “Hòa Bình Xanh” dành cho các hoạt động của câu lạc bộ.
  Chương V
  CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ
   
  Điều 24.
  1. Mọi thành viên của câu lạc bộ phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam. Mọi văn bản của câu lạc bộ phải phù hợp với Điều lệ.
  2. Ban Quản trị câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ câu lạc bộ.
  3. Chỉ Ban quản trị mới có thẩm quyền sửa đổi Điều lệ.
  4. Điều lệ câu lạc bộ gồm phần mở đầu và 5 chương, 24 điều được thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung một số điều vào ngày 29 tháng 12 năm 2013.
   
   
  Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2013
   
   TM. CÂU LẠC BỘ
  CHỦ TỊCH
    
  (Đã ký)

  Phạm Tuấn Anh
   
   
  Attachments
  Dieu le cau lac bo tinh nguyen Hoa Binh Xanh Viet Nam chuan 2014.doc
  You don't have permission to download attachments.
  (517 Kb) Downloaded 9 times
  avatar
  daika_lanhchanh96
  Cấp 6
  Cấp 6
  Tên thật Tên thật : Đỗ Thị Lương
  Đến từ Đến từ : Mê Linh Hà Nội

  default Re: Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam - sửa đổi bổ sung 2014

  Bài gửi by daika_lanhchanh96 on 2/1/2014, 18:43

  ô. e học dốt thì có đc xét duyệt vào diện đc giúp đỡ về học tạp k ạ 99  99 hềhề