Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

Share
  avatar
  phamtuananh9x
  Admin
  Admin
  Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
  Đến từ Đến từ : Hà Nội

  default Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

  Bài gửi by phamtuananh9x on 9/3/2011, 08:17
  ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ
  TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH

  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh là một tổ chức hoạt động xã hội phi lợi nhuận dựa trên cơ sở điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trực thuộc Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (VVIRC) thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không mang tính chính trị, tôn giáo. Không phân biệt tuổi tác, màu da, dân tộc hay vùng lãnh thổ…

  Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh đã có những hoạt động khuyến khích và tổ chức cho thanh niên hành động vì cộng đồng nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và đoàn kết cho thế hệ trẻ.

  Bước vào thời kỳ mới, Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết, tinh thần tự nguyện cũng như sức trẻ, đoàn kết mọi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước yêu thích công tác tình nguyện cùng phấn đấu cho mục tiêu góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, phát triển bền vững.

  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên, hoạt động xã hội và các tổ chức khác trên cả nước cũng như quốc tế.


                                                                 
  Chương I:
                                                           TÊN CÂU LẠC BỘ,
                             MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ
  Điều 1:
  - Tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh.
  - Tên tiếng Anh: Hoabinhxanh Volunteer Club.
  - Ngày thành lập: 24/01/2007
  - Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh có biểu trưng mang ý nghĩa đoàn kết, chung tay vì hòa bình và một cộng đồng phát triển lành mạnh bền vững.


  - Bài ca và nghi thức của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh theo nghi thức của Đoàn thanh niên. Ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác, nhạc và lời Hoàng Hà.  
  - Ngày truyền thống của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh: Ngày 24 tháng 01.
  - Hòa Bình Xanh có đồng phục riêng, màu xanh tình nguyện, có in logo của câu lạc bộ, logo Đoàn Thanh niên và VVIRC.


  Điều 2:
  Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ Tình Nguyện Hòa Bình Xanh:

  Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, học sinh – sinh viên nghèo… . Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Khuyến khích và tổ chức các hoạt động cho thanh niên hành động vì cộng đồng… .


  Điều 3:
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh có chức năng:

  Đoàn kết, tập hợp thanh niên yêu thích hoạt động xã hội đến với những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Hướng dẫn và tạo điều kiện để thành viên được tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển bền vững.


  Điều 4:
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh có nhiệm vụ:

  1. Khuyến khích và tổ chức cho thanh niên tham gia tích cực vào công tác xã hội và các hoạt động hướng thiện.
  2. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh như trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, học sinh – sinh viên nghèo… .
  3. Giúp những người có HIV, những người đã qua phục hồi nhân phẩm hòa nhập, tái hòa nhập cộng đồng.
  4. Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  5. Tham gia các công tác giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường và xã hội.
  6. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tình nguyện viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của câu lạc bộ.
  7. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên, hoạt động xã hội trong nước và quốc tế vì hoà bình và cộng đồng phát triển.
  8. Thường xuyên chăm lo xây dựng câu lạc bộ, nối rộng vòng tay đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng công tác xã hội cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  Điều 5. Tầm nhìn:
  Xây dựng và phát triển cùng hành động thành một tổ chức tình nguyện vững mạnh, chuyên nghiệp, được xã hội công nhận, khuyến khích và tổ chức cho thanh niên hành động, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng tại Việt Nam.                                                           
  Chương II
                                                   TÌNH NGUYỆN VIÊN

  Điều 6:
  Điều kiện trở thành tình nguyện viên câu lạc bộ:

  1. Công dân Việt Nam từ 15 đến 40 tuổi tán thành Điều lệ câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập câu lạc bộ, không có tư tưởng chống phá, vi phạm Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được xét công nhận là tình nguyện viên Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh.
  2. Những người ít hơn 15 tuổi và quá 40 tuổi có nguyện vọng tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ thì được xét công nhận là cộng tác viên của câu lạc bộ.
  3. Là tình nguyện viên đang hoạt động ở nước ngoài phải có đầy đủ quyền pháp nhân tại nước sở tại cũng như phù hợp với luật pháp và ngoại giao Việt Nam.
  4. Năng động, nhiệt huyết, trung thực, chân thành trong hoạt động tình nguyện.
  5. Không có tư tưởng phân biệt màu da, dân tộc, địa vị xã hội…
  6. Không có tư tưởng tình nguyện theo phong trào ...


  Điều 7:
  Hình thức tình nguyện viên:

  1. Tình nguyện viên chính thức: Là thành thành viên đã được ban điều hành cấp đội xét duyệt qua quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu: trung thực, nhiệt huyết, và mong muốn tham gia lâu dài cùng câu lạc bộ .
  2. Tình nguyện viên phi chính thức: Là tình nguyện viên đăng kí tham gia hoạt động theo chương trình mà câu lạc bộ đang tổ chức hay tham gia. Hoặc các tình nguyện viên hoạt động có thời hạn tại câu lạc bộ.
  3. Cộng tác viên: Là tình nguyện viên cộng tác với câu lạc bộ những vấn đề liên quan đến hoạt động theo một mảng nào đó như đối nội, truyền thông, tin bài… trong một hoặc nhiều chương trình.


  Điều 8:
  Tình nguyện viên có nhiệm vụ:

  1. Chấp hành Điều lệ câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, giúp đỡ và giới thiệu thanh niên vào câu lạc bộ.
  2. Tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống và chung tay xây dựng câu lạc bộ phát triển.
  3. Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.


  Điều 9:
  Tình nguyện viên có quyền lợi:

  1. Giới thiệu đại biểu của mình vào các ban lãnh đạo của câu lạc bộ.
  2. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của câu lạc bộ.
  3. Tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ. Có cơ hội chung tay giúp đỡ cộng đồng.
  4. Tham gia các khóa đào tạo kĩ năng tình nguyện viên hoặc các lĩnh vực liên quan do câu lạc bộ hoặc các trung tâm đào tạo tổ chức.
  5. Tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch tình nguyện.
  6. Giao lưu học hỏi với bạn bè trong nước và Quốc tế.
  7. Nhận được những suất học bổng có giá trị.
  8. Được khen thưởng khi hoạt động tốt.
  9. Được giúp đỡ khi gặp khó khăn.
  10. Được xem xét đề bạt vào các vị trí chủ chốt của câu lạc bộ khi có năng lực và hoạt động tốt.
  11. Đề nghị câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và trước công luận.
  12. Được ra khỏi câu lạc bộ khi không có điều kiện sinh hoạt, hoạt động trong câu lạc bộ.


  Điều 10:

  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh công nhận các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hoá, văn nghệ; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho câu lạc bộ và các hoạt động của câu lạc bộ là tình nguyện viên danh dự.                                                               
  Chương III
                               NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

  Điều 11:
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
  - Tự nguyện, tự quản.
  - Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
  - Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.


  Điều 12:
  Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh được theo cấp:
  1. Ban quản trị toàn quốc.
  2. Các đội tình nguyện ở các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài.


  Điều 13:
  Nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức cơ sở của câu lạc bộ:

  1. Tổ chức các hoạt động và triển khai các chương trình chung của câu lạc bộ.
  2. Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tình nguyện viên.
  3. Giúp đỡ và tạo điều kiện để tình nguyện viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến cho hoạt động xã hội.
  4. Xét công nhận tình nguyện viên mới.


  Điều 14:
  1. Đại hội cấp câu lạc bộ 2 năm họp một lần.
  2. Đại hội Ban quản trị và cấp đội 1 năm họp một lần.
  3. Các kỳ họp thường xuyên của Ban quản trị và cấp đội là 1 tháng một lần. Ban quản trị họp trước cấp Đội ít nhất là 1 tuần. Ngoài ra trong các trường hợp khẩn cấp Ban điều hành sẽ triệu tập họp nhanh.
  4. Đại hội câu lạc bộ ở mỗi cấp, do cấp đó triệu tập.
  5. Số lượng đại biểu đi dự Đại hội cấp nào do ban quản lý điều hành cấp đó quyết định.

  Điều 15:
  Nhiệm vụ của Đại hội các cấp:

  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết của các ban.
  2. Quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động mới.
  3. Thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện và hiệp thương. Cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).


  Điều 16:
  Ban quản trị là bộ phận lãnh đạo cao nhất của câu lạc bộ, quyết định các vấn đề quan trọng về đường lối, cơ cấu, hoạt động của câu lạc bộ. Quản trị viên của Ban quản trị bao gồm Chủ tịch, phó chủ tịch, và các trưởng ban.

  1. Giữa hai kỳ Đại hội việc rút tên, xoá tên, bổ sung Quản trị viên Ban quản trị, thành viên các Ban quản lý điều hành của các Đội (danh sách do các đội đề cử) do Ban quản trị thảo luận, thống nhất và quyết định. Khi cần thiết Ban quản trị trực tiếp cho phép tăng thêm số lượng Quản lý viên, điều hành viên.
  2. Ban quản lý điều hành cấp Đội có nhiệm vụ:
  - Tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội và các chủ trương, chương trình công tác của câu lạc bộ.
  - Điều hành công việc giữa hai kỳ Đại hội.
  - Xét, công nhận, quản lý tình nguyện viên.
  - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tình nguyện viên.
  - Kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chương trình công tác câu lạc bộ và Điều lệ câu lạc bộ của tình nguyện viên.


  Điều 17:
  Quan hệ giữa Ban quản lý các cấp thực hiện theo nguyên tắc:
  Ban quản lý cấp trên thống nhất chủ trương, chương trình hành động và hướng dẫn Ban quản lý cấp dưới thực hiện; Ban quản lý cấp dưới xây dựng chương trình phù hợp với chủ trương chung và báo cáo thường xuyên với Ban quản lý cấp trên.


  Điều 18:
  Công tác kiểm tra của câu lạc bộ.
  1. Ban kiểm tra của câu lạc bộ được thành lập ở Ban quản trị và các đội, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Phó chủ tịch do Phó chủ tịch phụ trách.
  2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra:
  - Tham mưu cho các cấp của câu lạc bộ kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của câu lạc bộ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tình nguyện viên, thanh niên.
  - Kiểm tra công tác quỹ, tài chính và việc sử dụng tài chính của Ban điều hành cùng cấp.


                                                               
  Chương IV
                                                 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  Điều 19:
  - Cá nhân và tổ chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của CLB thì được CLB khen thưởng.
  - Các hình thức khen thưởng của CLB do Ban quản trị quy định.
  - Ban quản trị và Ban quản lý - điều hành Đội lập ra các giải thưởng để tuyên dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích.

  Điều 20:
  Cá nhân và tổ chức vi phạm Điều lệ CLB thì tuỳ mức sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức vụ trong Ban quản lý, thôi công nhận là Tình nguyện viên.

                                                             
  Chương V
                                                       TÀI CHÍNH CỦA CLB

  Điều 21:
  Nguồn tài chính của CLB bao gồm:

  - Quỹ CLB do Tình nguyện viên đóng góp.
  - Nguồn thu từ các chương trình, dự  án về kinh tế - xã hội mà CLB tham gia thực hiện.
  - Ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

  Điều 22:
  Các khoản chi của câu lạc bộ gồm có:

  - Chi cho các hoạt động của CLB.
  - Khen thưởng.
  - Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình phúc lợi của CLB, mua sắm phương tiện làm việc.
  Tài chính cấp nào do Ban quản lý điều hành cấp đó quản lý, sử dụng.

  Điều 23:
  CLB gồm có quỹ “Áo xanh” giúp đỡ Tình nguyện viên CLB gặp khó khăn trong học tập, đời sống. Quỹ “Hòa Bình Xanh” dành cho các hoạt động của CLB.

                                                           
  Chương VI
                                         CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ

  Điều 24:

  - Mọi thành viên của câu lạc bộ phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh. Mọi văn bản của câu lạc bộ phải phù hợp với Điều lệ.

  - Ban quản trị câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ câu lạc bộ.

  - Chỉ Ban quản trị mới có quyền sửa đổi Điều lệ. Việc sửa đổi Điều lệ phải được quá 50% tổng số thành viên Ban quản trị biểu quyết tán thành.

  - Điều lệ câu lạc bộ gồm phần mở đầu và 6 chương, 24 điều được thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2011.  Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2011

  T/M CÂU LẠC BỘ
  Chủ tịch

  (Đã ký)  Phạm Tuấn Anh


  Được sửa bởi phamtuananh9x ngày 5/6/2014, 08:25; sửa lần 6.
  avatar
  phamtuananh9x
  Admin
  Admin
  Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
  Đến từ Đến từ : Hà Nội

  default Re: Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

  Bài gửi by phamtuananh9x on 2/2/2012, 13:00

  NỘI QUY TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG:


  Điều 1:
  Không có tư tưởng hoạt động, lợi dụng hoạt động tình nguyện vì chính trị, các hoạt động chống phá … trái với pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Điều 2:
  Không hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng bất kì một chất kích thích có hại nào trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

  Điều 3:
  Không được có những hành vi vô văn hóa (nói tục, chửi bậy, chia rẽ bè phái, phân biệt…)

  Điều 4:
  Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam (như luật lệ giao thông, các luật nơi công cộng…) trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

  Điều 5:
  Không có tư tưởng tư lợi. Tình nguyện theo phong trào, chơi là chính trong hoạt động tình nguyện.

  Điều 6:
  Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian trong công tác hoạt động tình nguyện. Trong trường hợp đột xuất tình nguyện viên phải báo lại với người quản lý ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Khi đã nhận nhiệm vụ không được bỏ giữa chừng hoặc trốn tránh trách nhiệm.

  Điều 7:
  Không được phép xuyên tạc, nói quá không đúng về hoạt động của câu lạc bộ trên bất kì phương diện tốt hoặc xấu, kể cả khi không trong thời gian tham gia hoạt động.

  Đây là nội quy hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ không được phép quản lý Tình nguyện viên trong cuộc sống thường nhật mà chỉ quản lý trong công tác hoạt động của câu lạc bộ. Tuy nhiên nếu tình nguyện viên nào vi phạm Pháp luật một cách nghêm trọng sẽ bị khai trừ khỏi câu lạc bộ cho tới khi có xác nhận “công dân tốt” của chính quyền sở tại.

  Trong công tác hoạt động nếu tình nguyện viên nào vi phạm một trong những điều trên sẽ bị khiển trách tối đa 2 lần. Nếu còn tái phạm sẹ bị thu thẻ thành viên và không được tiếp tục tham gia trong buổi hoạt động đó.

  Nếu Tình nguyện viên nào có hành vi vi phạm thái quá nội quy ảnh hưởng nghiêm trọng tới cá nhân, tập thể thuộc câu lạc bộ hoặc cá nhân tập, thể khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nội quy này áp dụng chung cho tất cả các Ban, Đội của câu lạc bộ.

  T/M CÂU LẠC BỘ
  Chủ tịch

  (Đã ký)  Phạm Tuấn Anh
  avatar
  kunxinh
  Cấp 10
  Cấp 10
  Tên thật Tên thật : Vũ Thanh Mai
  Đến từ Đến từ : Hà Nội

  default Re: Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

  Bài gửi by kunxinh on 2/10/2013, 09:01

  Em đã đọc và học thuộc, hj hj
  avatar
  phamtuananh9x
  Admin
  Admin
  Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
  Đến từ Đến từ : Hà Nội

  default Re: Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

  Bài gửi by phamtuananh9x on 2/10/2013, 09:49

  Ôi đây là Điều lệ cũ em à? Em vào phần giới thiệu trên website ấy. Huhu

  Sponsored content

  default Re: Điều lệ Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh 2011 (bản cũ không còn hiệu lực)

  Bài gửi by Sponsored content