Xoay quanh một bài toán lớp 2 liên quan đến tính số gà bằng phép nhân nhưng đã có một cuộc tranh luận “nảy lửa” diễn ra giữa các bậc phụ huynh. PGS.TS Đỗ Đình Hoan - chủ biên sách giáo khoa môn Toán bậc tiểu học đã lên tiếng chia sẻ.